DALFSEN

 NAUWELIJKS ZWERFAFMELDINGEN

Een vijftal scholen en sportverenigingen zetten zich in voor de pilot Schoon Belonen. Zij krijgen voorlichting over zwerfafval en afvalscheiding en oranje pmd-containers om flesjes, blikjes en drankverpakkingen makkelijk te kunnen scheiden.

Als tegenprestatie houden ze de omgeving rond hun school of verenigingsgebouw schoon. Beleidsadviseur Thijs Mosterman is positief: “We krijgen nauwelijks nog meldingen over zwerfafval, de kinderen zijn actief bezig met het zwerfafvalprobleem en de containers worden goed gevuld.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden