HAREN

 OP WEG NAAR ‘EXCELLENT SCHOON’

Een van de manieren voor Haren om te werken aan een ‘excellent schone gemeente’ is om via de pilot extra aandacht te vragen voor zwerfafval tijdens een schone Avond4Daagse.

De vierdaagse is een mooi moment om met lokale ondernemers en scholen de bewustwording bij 1800 jonge wandelaars te vergroten. Vooraf hingen op scholen en bij lokale ondernemers posters om aandacht te vragen voor een schone Avond4Daagse. Bij de start- en finishplekken werden extra afvalcontainers geplaatst en hielpen kinderen opruimen.

Trainers opleiden
Ook zwemclub ZC Haren heeft bij het zwembad een container voor pmd-afval gezet. De beloning die de vereniging krijgt voor de ingezamelde flesjes en blikjes kan ze goed gebruiken voor de aanschaf van materialen en het opleiden van trainers.

Zorgboerderij

Zorgboerderij De Mikkelhorst zamelt de volle bakken bij de organisaties in. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan de logistiek. Ook houden ze al jaren
het transferium buiten de boerderij schoon. De gemeente bedankte op Speldjesdag twee medewerkers met een Supporter van Schoon-speldje.

Samenspel
“Alle initiatieven die mensen stimuleren om Haren schoner te krijgen juichen we toe. Dat is een samenspel tussen inwoners en gemeente. De pilot en de Avond4Daagse zijn hier goede voorbeelden van. Ik hoop dat al deze gezamenlijke inspanningen ertoe leiden dat ‘schoon’ voor iedereen een automatisme wordt.”
Wethouder Mariska Sloot

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden