LAAT EEN SCHOOL OF SPORTCLUB ZELF HET BELANG INZIEN

LEES VERDER

Persoonlijke betrokkenheid vanuit de gemeente en commitment bij scholen en verenigingen blijken voor de pilot de sleutels tot succes. ‘Niet voorkauwen, wel luisteren’, zegt gedragsdeskundige Kirsten Ruitenburg. Zij adviseerde verschillende deelnemende gemeenten.

Ruimte voor een eigen invulling. Dat mag nooit ontbreken als je streeft naar commitment op de lange termijn, vindt Kirsten Ruitenburg. “Een organisatie moet zelf het belang inzien van waarom ze mee willen werken aan minder zwerfafval en betere afvalscheiding.”

Persoonlijk contact
Een project als Schoon Belonen vraagt om mensen die er tijd en energie in willen en kunnen stoppen. Dat geldt voor de gemeentemedewerkers die persoonlijke contacten moeten aangaan met de maatschappelijke organisaties. Het geldt ook voor de mensen van de organisaties die de leden of leerlingen moeten enthousiasmeren. “Dat gaat verder dan een uitgewerkt document met spelregels en communiceren per mail.”

Capaciteit en uitvoering
Ruitenburg adviseerde een aantal gemeenten die het moeilijk vond om middelbare scholen en sportclubs te laten aanhaken.

“Het blijkt lastiger om middelbare scholen bij de pilot aan te laten haken dan basisscholen. Je hebt capaciteit nodig, omdat er meer mensen over moeten beslissen en je het met meer mensen moet afstemmen. Toch zie je dat het wel mogelijk is. Op het ROC in Hengelo bijvoorbeeld, mede dankzij een actieve locatiemanager.” Bij sportclubs zag Ruitenburg twee hobbels. “Het bestuur wil de leden lang niet altijd belasten met opruimacties, omdat mensen er primair komen om te sporten. Verder moet je meedoen aan een pilot goed bespreken met je leden en vrijwilligers. Nu was het soms dat de bestuurder ‘ja’ zei, maar het moeilijk bleek om de stap te maken van idee naar uitvoering in de praktijk van de club.”

LEES VERDER

Eenduidig format
Daarnaast kan het inzamelsysteem per gemeente verschillen en is de communicatie bij sportclubs dan vaak ook anders. “Het zou een grote winst zijn als je daar een eenduidig format voor zou hebben, zodat spelers en bezoekers van de uitspelende teams ook weten wat de bedoeling is. Dat verbetert ook de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde stromen.”

Zetje in de rug
Waar meerdere gemeenten tegenaan liepen is hoeveel tijd het kost om een pilot goed op te zetten en bijvoorbeeld via lokale en sociale media de norm te communiceren ‘zo doen we het hier’. “Ook de uitvoering gaat niet vanzelf. Je moet echt langsgaan en in contact blijven met je organisaties.” Met een zetje in de rug stuur je ze vaak al in de goede richting. “Ondersteuning via opruimmaterialen, een bezoek van de wethouder bij een actie en een verslag ervan op social media, geven net een extra stimulans.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden