ROERMOND

 LEERLINGEN DENKEN MEE

Leerlingen denken na over een succesvolle pilot en bedenken oplossingen voor afvalvraagstukken.

‘De Green-up geeft inzamelaars korting in de kantine’

De pilot Schoon Belonen is in de gemeente stevig opgepakt door een aantal scholen. Leerlingen denken zelf mee over hoe ze afvalscheiding en zwerfafval voorkomen het beste kunnen promoten.

Inzamelmachine
Zo heeft het Citaverde College een Green Team ingesteld. Het team bestond uit een tiental leerlingen uit groep 1 tot en met 3 die zichzelf hadden aangemeld. Het team bekeek met elkaar hoe ze op school nog beter flesjes en blikjes konden inzamelen. Een van de opvallende instrumenten was de inzamelmachine Greenup. Leerlingen gooien er een blikje of petflesje in en de Greenup geeft daarna aan of ze een kleine korting in de kantine hebben gewonnen.

Blikkenpers
Bij het Lyceum Schöndeln bleek de blikkenpers een blikvanger. De studenten konden hun lege blikjes zelf persen en apart weggooien en werden zo aangemoedigd om meer afval te scheiden. Leerlingen van een eigen eco-team dachten steeds mee over hoe afvalscheiding in school zo succesvol mogelijk is te maken. Dit heeft geresulteerd in separate papier, pmd en restafvalscheiding op de school. Leerlingen van het Technasium, een onderdeel van het Lyceum Schöndeln hebben een onderzoeksopdracht op het gebied van prullenbakken in twee wijken uitgevoerd.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden