Rotterdamse organisaties kregen een financiële beloning voor ingezamelde petflesjes en blikjes. En extra opruimacties leverden meer geld op.

Dertig organisaties leverden tijdens de pilot een mooie stroom van gescheiden afval en zwerfvuilacties op. De Rotterdamse projectleider Daan van der Elzen heeft gezien dat de pilot bij iedereen het afvalbewustzijn heeft vergroot. Veel clubs en scholen deden al het nodige met afval en afvalscheiding. Dat ze er nu een kleine vergoeding voor hebben gekregen betekent extra motivatie.

Nog bewuster
Het initiatief ligt bij de Rotterdammers, de gemeente ondersteunt waar mogelijk. Als christelijke school is de Petrus Datheenschool blij dat de pilot voor meer sociale betrokkenheid zorgt. De school zamelde al kleding, batterijen en papier in. De leerlingen realiseren zich nu nog beter wat het belang is van afvalscheiding en een schone omgeving. In de klassen worden nu blikjes en petflesjes gescheiden.

Buiten ruimen ze iedere twee weken het plein en de wijk op. Het spaardoel: nieuw speelmateriaal.

Met de kano
Een uurtje opruimen per keer? Dat is echt de moeite niet voor het Zeekadetkorps. Om het weekend worden flesjes en blikjes en zwerfafval langs de kades opgeruimd. In de zomer gaan de kadetten daarnaast nog met hun kano’s het water op om het afval uit het water te halen. Met het spel ‘wie heeft als eerste de afvalzak vol’, houden ze het wel zo leuk. De opbrengsten helpen de kosten van het botenonderhoud en het lidmaatschap laag te houden.

Elkaar opvoeden
Een taak van LMC PrO Schietbaanstraat is om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij. Een schone en prettige buurt hoort daar ook bij. Leerlingen scheiden flesjes en blikjes in school en ruimen maandelijks het plein en de wijk op. Mooi dat ze op afvalgebied steeds meer inzicht krijgen in oorzaak en gevolg. Ze gaan elkaar zelfs opvoeden! Dat is de grootste winst. De beloning voor extra speelmaterialen voor de tieners is mooi meegenomen.

Prioriteiten
“We zijn blij dat scholen en sportclubs zo extra geld kunnen verdienen. Zelf doen is steeds het uitgangspunt van de gemeente en die eigen initiatieven stimuleren we ook. Wel bleek het lastig voor sportclubs om vrijwilligers te bewegen om het afval zelf weg te brengen. En voor veel scholen om de pilot in hun drukke programma op te nemen. Soms hebben die scholen op sociaal gebied ook andere prioriteiten.”

Projectmedewerker Saskia van Dongen

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden